På Lag-ligaen

Spill om 25 000 kroner hver måned

Det er gratis å delta i ligaen for alle lag. Lagene samler poeng hver dag, basert på kriteriene nedenfor. Kapteinene på de tre lagene med flest poeng ved månedslutt får utbetalt en premie. Kapteinen melder på laget under "Endre lagdetaljer".
Tilbakebetalingsprosent (TBP)

Tilbake­betalings­prosent (TBP)

Er dere det beste laget på hestespill?

Hver dag konkurreres det om å være det beste laget. De ti lagene med høyeste TBP får poeng.

Høyest TBP 15 poeng
Nest høyest 12 poeng
3. høyest 9 poeng
4. - 10. høyest 7 - 1 poeng
V75

V75

Er dere med på satsingen?

Alle lag som leverer spill til Norsk Rikstotos hovedsatsing V75 på lørdager gjennom en hel måned, tildeles fem poeng siste tellende V75-omgang.

Dagens Høyeste Gevinst (HG)

Dagens Høyeste Gevinst (HG)

Får dere de store gevinstene?

Det er gøy å vinne og jo høyere gevinsten er, jo morsommere er det. Vi tildeler poeng hver dag til alle lagene med gevinst. De fem med høyest enkeltgevinst får litt ekstra.

Dagens høyeste gevinst 5 poeng
Nest høyeste gevinst 4 poeng
3. - 4. høyeste gevinst 3 - 2 poeng
Alle andre med gevinst 1 poeng
Nye spillere (NS)

Nye spillere (NS)

Klarer dere å øke interessen for sporten og spillet?

Økt interesse gagner oss alle. Lag som rekrutterer nye kunder tildeles to poeng for hver ny kunde som kjøper en andel.

Banker (BK)

Banker (BK)

Hvor dyp er bankeren?

Det å sette en banker er viktig, og jo dypere bankeren er jo vanskeligere er det å treffe. Laget vil derfor få poeng ut ifra hvor dyp bankeren er.

1. valg 0 poeng
2. valg 1 poeng
3. valg 2 poeng
4. valg eller dypere 3 poeng

Maks. 3 poeng pr. lag pr. dag.
Aktive medlemmer (AM)

Aktive medlemmer (AM)

Har dere lagånd?

Lag som klarer å aktivere sine medlemmer viser at de kan regnes med i kampen om premiene. Det tildeles poeng til de fem lagene som aktiverer flest unike medlemmer i løpet av en måned.

Flest AM 5 poeng
Nest flest 4 poeng
3. - 5. flest 3 - 1 poeng
Poeng beregnes hver natt.   Reglement til På Lag-ligaen