Reglement På Lag-ligaen

«På Lag-ligaen» består av månedlige ligaer, (månedsliga), som løper fra og med den første dagen i hver måned, til og med den siste dagen i hver måned. Det laget som står igjen med flest poeng etter den siste dagen i måneden, kåres som månedsvinner. Alle lag starter med null (0) poeng den første hver måned.

Kun lag som er registrert i Norsk Rikstotos «På Lag» kan være med i På Lag-ligaen.

Tilbake

Tildeling av poeng

Poeng beregnes hver eneste dag i året, dersom det er mulig i forhold til de spill som tilbys. Oppnår et lag f.eks. 15 poeng 01.05.2017, tilegnes laget 15 poeng i månedsligaen mai 2017.

Poeng kan oppnås på seks (6) måter:

  1. Tilbakebetalingsprosent
  2. Nye Spillere
  3. V75
  4. Banker
  5. Aktive Medlemmer
  6. Dagens Høyeste Gevinst

Tilbakebetalingsprosent (TBP)

Poengene deles ut daglig, forutsatt at det gjennomføres spillbare arrangement. Målet er å være det laget som oppnår dagens høyeste tilbakebetalingsprosent, (TBP), på spill på arrangementer som gjennomføres denne dagen. Selve spillet kan ha vært levert en annen dag. De ti lagene med dagens høyeste TBP oppnår poeng etter følgende tabell:

Dagens høyeste TBP 15 poeng
Dagens nest høyeste TBP 12 poeng
Dagens 3. høyeste TBP 9 poeng
Dagens 4. høyeste TBP 7 poeng
Dagens 5. høyeste TBP 6 poeng
Dagens 6. høyeste TBP 5 poeng
Dagens 7. høyeste TBP 4 poeng
Dagens 8. høyeste TBP 3 poeng
Dagens 9. høyeste TBP 2 poeng
Dagens 10. høyeste TBP 1 poeng

En dags TBP kan ikke overføres til neste dag. Beregningen nullstilles og startes på nytt hver dag.

Tilbakebetalingsprosent regnes ut etter formelen:
TBP = gevinst / innsats
der innsats er total pris, uten avrundinger og avgifter, på bongen - eller hele systemet for systemspill. Gevinst er total gevinst, uten avrundinger og avgifter, for bongen, eller hele systemet for systemspill.

Kun lag som har fått gevinst får poeng, selv om situasjonen skulle oppstå der det er færre enn ti lag som har fått gevinst for en gitt dag.

AVVIK
Avvik i forhold til standardtabell for tildeling av poeng for TBP kan oppstå

  • I tilfelle flere lag oppnår samme TBP, gis begge lag den poengsummen lagenes plassering tilsier, mens det da ikke tildeles poeng i det antall lag som deler plassering, på plassen(e) under. Eksempel: Dersom Lag A og Lag B begge oppnår 150 TBP, og ingen lag har høyere TBP enn dette, tildeles både Lag A og Lag B 15 poeng for høyest TBP denne dagen. Videre i eksemplet tildeles det da ikke poeng for nest høyest TBP, mens LAG C som har oppnådd 149 TBP tildeles 9 poeng for 3. høyeste TBP denne dagen.

  • Dersom et tilfelle skulle oppstå der ingen spill gjennomføres, blir det ikke tildelt TBP-poeng til lag som har levert spill. Dette er også tilfelle dersom spill og / eller arrangement avlyses, eller utsettes til en annen dag.

Nye Spillere

Det tildeles tre (3) poeng for hver ny kunde som bestiller en andel på et spill som leveres inn. Laget mottar poeng selv om spillet blir avlyst. En ny kunde defineres som et medlem som ikke har kjøpt et spillprodukt av Norsk Rikstoto med et kundeforhold som er knyttet til medlemmets digitale konto, de siste tolv månedene. Medlemmet kan være nyregistrert kunde hos Norsk Rikstoto, eller tidligere registrert.

Knyttes et kjøp til medlemmets digitale konto i etterkant av selve transaksjonen, men før tolv måneder har passert, tildeles ikke poengene.

V75

Dersom et lag har levert inn spill på alle V75-lørdager i en måned, tildeles åtte (8) poeng ved siste tellende V75-omgang. Avlyste V75-spill teller ikke i beregningen.

Banker

Det tildeles ett (1) poeng for hver rad med kun én markering (banker).

For innleverte systemspill gjelder dette for hele systemet og ikke for enkeltkuponger i systemet.

Det tildeles maks 1 poeng for banker pr. lag pr. dag.

Bankerpoeng tildeles ikke i 5+.

Aktive Medlemmer

Det tildeles poeng til de fem (5) lagene som aktiverer flest unike medlemmer til å kjøpe en andel på innleverte spill i løpet av en måned. Poeng tildeles etter følgende tabell.

Flest aktive medlemmer i løpet av måneden 5 poeng
Nest flest aktive medlemmer i løpet av måneden 4 poeng
3. flest aktive medlemmer i løpet av måneden 3 poeng
4. flest aktive medlemmer i løpet av måneden 2 poeng
5. flest aktive medlemmer i løpet av måneden 1 poeng

Andel(er) for avlyste spill teller i beregningen.

AVVIK
I tilfelle flere lag oppnår det samme antall unike medlemmer som kjøper andel på innleverte spill i løpet av én måned, gis begge lagene samme poengsum. Da tildeles det ikke poeng i det samme antall lag, på plassen(e) under i tabellen.

Dagens Høyeste Gevinst

Det tildeles ett (1) poeng per dag til alle lag som har en gevinst. De fem (5) lagene med dagens høyeste enkeltgevinster tildeles 8 - 2 poeng (se tabell under). Har man flere gevinster på en dag, vil ikke gevinstene akkumuleres. Det er kun den høyeste enkeltgevinsten som regnes.

Dagens høyeste enkeltgevinst 8 poeng
Dagens nest høyeste enkeltgevinst 6 poeng
Dagens 3. høyeste enkeltgevinst 4 poeng
Dagens 4. høyeste enkeltgevinst 3 poeng
Dagens 5. høyeste enkeltgevinst 2 poeng
Alle lag med minimum en gevinst 1 poeng

Generelt

Det er kun lag som er registrert gjennom Norsk Rikstotos På Lag som kan delta i På Lag-ligaen, og det er kun lag hvor lagkapteinen har markert at laget deltar i serien som kan tildeles poeng og/eller premier. Lag hvor lagkapteinen melder laget av På Lag-ligaen vil ikke tildeles flere poeng fra avmeldingen er aktiv, og vil da ikke tildeles eventuell premie dersom laget er markert som avmeldt i det sluttberegning for en månedsliga gjennomføres.

Med dag og dato menes konseptet løpsdag, som starter ca. kl. 07:00 hver dag og avsluttes ca. kl. 02:00 påfølgende natt. For poengfordeling betyr dette at arrangement som avsluttes etter midnatt, men hvor løpsdagen ikke er avsluttet, beregnes poeng basert på arrangementets tilhørende løpsdag. Klokkeslett for start og stopp av løpsdager kan avvike.

Norsk Rikstoto kan uten advarsel, når som helst, endre reglene for spillet, også med tilbakevirkende kraft.

Norsk Rikstoto kan uten advarsel, når som helst, endre et lags tildelte poeng ved mistanke om juks eller helt andre grunner. Dette kan også gjøres med tilbakevirkende kraft.

Premiering

Lagene som oppnår de tre høyeste plassene i en månedsliga, tildeles en pengepremie. Det tildeles pengepremie én gang per måned for 1.-10. plass.

Premien utbetales til kapteinens spillkonto.

En person som er Kaptein på flere lag som vinner en pengepremie i samme månedsliga, tildeles sitt rettmessige beløp for alle lag personen tilhører. Ved delte plasseringer i ligaen fordeles premiene ut fra prosentfordelingen av totalpotten.

Total premiepott per månedsliga er 30 000 kroner, som fordeles etter følgende tabell:

1. plass 12 000 kr.
2. plass 6 000 kr.
3. plass 4 000 kr.
4. plass 2 500 kr.
5. plass 2 000 kr.
6.-7. plass 1 000 kr.
8-10. plass 500 kr.

Den totale premiepotten fastsettes av Norsk Rikstoto, som uten advarsel, når som helst, kan endre den totale premiepotten eller fordelingen av premiepotten.

Påklaging av tildelte poeng

En person eller et lag har rett til å påklage sitt lags tildelte poeng frem til og med syv (7) kalenderdager etter dagen poengene beregnes for. Norsk Rikstoto kan da velge å gjøre ny beregning av alle tildelte poeng og plasseringer for alle lag som deltar for den aktuelle dagen og alle etterfølgende dager.

En person eller et lag som påklager sitt lags tildelte poeng har, uansett utfall av klagen, ikke rett til informasjon Norsk Rikstoto anser som sensitiv informasjon. Uten å utelukke andre tilfeller, inkluderer dette f.eks. et lags eller en persons tilbakebetalingsprosent, et lags eller en persons innleverte spill, og et lags medlemmer og deres aktiviteter.

Utfallet av klagen kan ikke påklages.

Stiftelsen Norsk Rikstotos rettigheter

Norsk Rikstoto har rett til, uten forvarsel eller offentlig kjent grunn, å endre enhver detalj i reglementet for På Lag-ligaen. Uten å utelukke andre tilfeller, inkluderer dette f.eks. å endre reglementet for poengtildeling, endre reglement for premieutbetaling, endre premiesum og endre detaljer for et lag. Norsk Rikstoto kan også endre et lags medlemsliste, slette eller sperre et lag eller en person fra På Lag og / eller På Lag-ligaen, og Norsk Rikstoto for øvrig, samt endre allerede tildelte poeng, og endre detaljer på, eller slette oppsatte spill som ennå ikke er levert inn.

Før øvrig gjelder Stiftelsen Norsk Rikstotos Spillreglement